HOME > ออนเซ็นชิโดไตระ(ออนเซ็นฮานามากิมินามิ)

ที่ตั้ง
ฮานามากิชิ,อิวาเตะ
หมายเลขโทรศัพท์

สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียง(ฮานามากิชิ,อิวาเตะ)


MapFan คู่มือ ญี่ปุ่น  

ค้นหาจากภูมิภาค

ค้นหาจากสิ่งอำนวยความสะดวก

ค้นหาร้านค้า

Language selection

top